Homo Homini, n.o.
header

Aktuality


Darujte nám 2% z dane a my ich použijeme na zlepšenie kvality našich služieb
Všetky detaily a podmienky venovania 2% nájdete na www.rozhodni.sk
Prichádzame k Vám,
 • aby sme pomohli starým, chorým, osamelým a bezvládnym spoluobčanom,
 • aby sme pomohli občanom, ktorí sa ocitli v núdzi a potrebujú pomoc
 • pomáhame všade tam, kde štát z najrôznejších príčin nemôže pôsobiť.

Dispečing: tel.: 055/6225062

Mobil: 0914 143 640

Nezisková organizácia funguje s finančným príspevkom Mesta KošiceLogo Kosice

 

HOMO HOMINI,n.o.


(slov. preklad Človek človeku)

regionálne stredisko

Kpt. Nálepku 1/U

040 01 Košice

Dispečing: tel.: 055/6225062

Nezisková organizácia registrovaná Krajským úradom v Bratislave podľa §11 ods. 1 zákonu NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách dňa 21.4.2006 pod č. OVVS - 922/184/2006 - NO. Homo Homini, n.o. (Človek človeku, n.o.) je v registri poskytovateľov sociálnej pomoci na Úrade Košického samosprávneho kraja pod číslom 130/2006/OZSV zo dňa 1.júla 2006

V Košickom kraji zabezpečujeme:

 • prepravnú službu
 • opatrovateľskú službu
V rámci prepravnej služby sa jedná o :
 • sociálnu výpomoc - ako sociálny taxík (za účelom prepravy k návšteve úradov verejnej správy, dopravy k vlakom, autobusom a lietadlám, návštevy príbuzných, chorých a pod., návštevy kultúrnych, športových a iných podujatí, ako aj splnenia ďalších požiadaviek občanov).
 • zdravotnú dopravu pre odvoz k lekárovi a pod.


Cenník prepravných služieb:


Cenu poskytovanej prepravnej služby poskytovateľ určuje príjemcovi podľa zákona c. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

Miestna preprava / preprava v meste Košice a jeho okolí /
 • Ak príjemcovi služby bola navrhnutá príslušným ÚPSVaR alebo rozhodnutím Mesta Košice individuálna preprava ako sociálna služba – kompenzácia v oblasti mobility (cena sa stanovuje len za kilometre, prejazdené vo vozidle) 0,30€/km
 • Poplatok za pristavenie vozidla 0,83€
 • v ostatných prípadoch, včítane osôb poberajúcich príspevok na prepravu 0,56€/km*
Diaľková preprava / preprava mimo pobočky HOMO HOMINI, n.o v Košiciach /*
 • Ak príjemcovi služby bola navrhnutá príslušným ÚPSVaR alebo rozhodnutím Mesta Košice individuálna preprava ako sociálna služba – kompenzácia v oblasti mobility 0,30€/km*
 • neposúdená osoba 0,60€/km*

* príjemca služby hradí aj spätnú jazdu vozidla do východzieho miesta prepravy

Poplatok za pristavenie vozidla
pri miestnej i diaľkovej preprave uhradí príjemca služby okrem stanovenej sadzby na km jazdy aj čiastku 0,83€* ako poplatok za pristavenie vozidla k jazde.
Poplatok za čakanie vozidla /stojné/ hradí príjemca služby pri miestnej i diaľkovej preprave.
Poplatok za čakanie vozidla 0,03€ * za každú minútu v prípade čakania dlhšieho ako 10minút.

V Bratislave,1.1.2012               Mgr. Božena Marienková
riaditeľka Homo Homini, n.o.
 

Napíšte nám!
Kontakt!

Kpt. Nálepku 1/U
040 01 Košice
Tel:
055/6225062

e-mail:

beneficium@homohomini.sk
 
Jesen Zivota