Projekty

Zoznam Projektov

Názov projektu:
PRIMÁTORSKY PUNČ 2022
Cieľ projektu: Mesto Košice ako poskytovateľ vyhlásilo dobrovoľnú zbierku „Primátorsky punč 2022“. Zbierka sa uskutočnila v rámci podujatia Košické rozprávkové Vianoce a časť výťažku určil poskytovateľ na charitatívne účely pre neziskovú organizáciu HOMO HOMINI.
Zmluva o dotácii: zo dňa: 14.03.2023
Výška poskytnutej dotácie: 6130,49€
Trvanie projektu: 01.12.2022 – 30.10.2023
Miesto realizácie: Košice
Cieľové skupiny: Zamestnanci HOMO HOMINI
Klienti HOMO HOMINI
Logo Kosice

Názov projektu:
DAR Nadácie U. S. Steel Košice
Cieľ projektu: Podpora neziskovej organizácie na prevádzku, poistenie a servis služobného motorového vozidla, náklady na mzdy zamestnankýň opatrovateľskej služby, za účelom poskytovania sociálnych služieb a ošetrovateľskej starostlivosti pre klientov.
Zmluva o dotácii: zo dňa: 05.12.2022
Výška poskytnutej dotácie: 5000,00€
Trvanie projektu: 05.12.2022 – 31.05.2023
Miesto realizácie: Košice
Cieľové skupiny: Zamestnanci HOMO HOMINI

Názov projektu:
CHRÁŇME SENIOROV PRED COVID - 19
Cieľ projektu: Poskytnutá dotácia sa použije na realizáciu zaistenia bezpečnosti klientov a zamestnancov HOMO HOMINI pred šírením nebezpečenstva nákazy COVID-19. Vypracovanie tzv. protokolu prevencie a domácej liečby covidu.
Zmluva o dotácii: č. 2021 zo dňa: 19.03.2021
Výška poskytnutej dotácie: 5000,00€
Trvanie projektu: 22.03.2021 - 31.12.2021
Miesto realizácie: Okres Košice I, II, III, IV, Košice - okolie
Cieľové skupiny: Zamestnanci HOMO HOMINI
Klienti HOMO HOMINI
Logo Kosice