Homo Homini

(slov. preklad Človek človeku)

Zmeny údajov HOMO HOMINI,n.o., zapísané v registri mimovládnych neziskových organizácií Okresným úradom Košice, odborom všeobecnej vnútornej správy dňa 13.02.2023 pod č.OVVS-922/184/2006-NO.

Nezisková organizácia registrovaná Krajským úradom v Bratislave podľa §11 ods. 1 zákonu NR SR č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách dňa 21.4.2006 pod č. OVVS - 922/184/2006 - NO. Homo Homini, n.o. (Človek človeku, n.o.) je v registri poskytovateľov sociálnej pomoci na Úrade Košického samosprávneho kraja pod číslom 130/2006/OZSV zo dňa 1.júla 2006

V Košickom kraji zabezpečujeme:

prepravnú službu

opatrovateľskú službu

V rámci prepravnej služby sa jedná o :

sociálnu výpomoc
ako sociálny taxík (za účelom prepravy k návšteve úradov verejnej správy, dopravy k vlakom, autobusom a lietadlám, návštevy príbuzných, chorých a pod., návštevy kultúrnych,športových a iných podujatí, ako aj splnenia ďalších požiadaviek občanov).
zdravotnú dopravu
pre odvoz k lekárovi a pod.
Nezisková organizácia funguje s finančným príspevkom Mesta Košice a spoločnosti HSH Group s.r.o.

Logo Kosicehsh_logo

Aktuality

2% z dane

12.3.2023

Darujte nám 2% z dane a my ich použijeme na zlepšenie kvality našich služieb.

Všetky detaily a podmienky venovania 2% nájdete na www.rozhodni.sk

Stiahnite si formulár


Dar od pána primátora

1.5.2022

Srdečne ďakujeme pánovi primátorovi Jaroslavovi Polačekovi a pani viceprimátorke Lucii Gurbáľovej za notebook, ktorý sme od nich dostali ako dar a ocenenie našej práce!

Fotky z návštevy nájdete vo fotogalérii


2% z dane

13.2.2022

Darujte nám 2% z dane a my ich použijeme na zlepšenie kvality našich služieb.

Všetky detaily a podmienky venovania 2% nájdete na www.rozhodni.sk

Stiahnite si formulár


Vypočujte si nás v rádiu Lumen

28.3.2017

Vypočujte si rozhovor o našej neziskovej organizácii v rádiu Lumen (relácia Vyznania odvysielaná dňa 26.03.2017 od 43minúty a 40 sekundy).
Pre spustenie musíte v archíve vyhľadať reláciu Vyznania a zvoliť dátum 26.03.2017.

Archív rádia Lumen


Benefičný koncert

6.7.2016

V stredu 6. júla sa na podporu Homo Homini uskutočnil benefičný koncert v Kostole Nanebovzatia Panny Márie na Dominikánskom námestí. Vrámci festivalu Šengenský Poludník sa na koncerte predstavit Študentský symfonický orchester mesta Brzeg z Poľska. Viac informácií ako aj fotky z koncertu nájdete pomocou odkazu.